Fabriqué en France

Coş  

Nici un produs

0,00 RON Livrare
0,00 RON Total

View cart Continue to checkout

logo   

DOSAR ŞTIINŢIFIC  COMPLET CU PROBE BIOLOGICE 

   

SUMAR

Informatie importanta. In aceasta sectiune, veti gasi toate rezultatele experimentelor, care  vor certifica de o maniera stintifica, cu probe biologice, eficacitatea tehnologiei CMO.

 

 

TITRE reportage scientifique sur le WIFI

Nou : reportaj stintific filmat: eficacitatea CMO asupra efectelor unui router Wi-Fi

Dand clic pe acest titlu, acesati direct categoria

 

Continut:

Studiu realizat la Universitatea Libera de Bruxelles, in care s-au testat efectele  radiatiilor unui router Wi-Fi  asupra furnicilor, cu si fara protectie CMO

Raport si sinteza grafica:


Fişierul video de mai jos va permite sa vizualizaţi desfăşurarea experientei

 

Résultats sur l'homme

 

1. Rezultatele testelor stintifice demonstrand eficacitea tehnologiei CMO:1a) la om
 
Daţi clic aici pentru a accesa categoria 
Continut:

Studii asupra efectelor CME asupra omului, cu si fara protecţia CMO: parametri biologici studiaţi.
Radicali liberi, rezistenta la stres, simptome de stres, neurofiziologie, oftalmologie...

Titre: résultats sur l'animal
 
 
1. Rezultatele testelor stintifice demonstrand eficacitea tehnologiei CMO: 1a) la animal

Daţi clic aici pentru a accesa categoria
Continut:

Studii pe animal asupra efectelor CME cu si fara protecţia CMO: parametri biologici studiaţi.
Sistem hormonal, schimburi ionice celulare, funcţii celulare, sistem imunitar, embriogeneza, neurogeneza.
 

 
cliquez pour aller à la section
 
 
2. Tabloul rezultatelor


Clicand pe acest titlu veti accesa direct categoria

Continut:

Tablou recapitulativ al rezultate ale studiilor ştiinţifice

 

cliquez pour aller à la section

 
 
Stintificii care au participat la elaborarea acestui dosar 
 

Clicand pe acest titlu veti accesa direct categoria

Continut:

Prezentarea tuturor cercetatorilor care au participat la experimentele si publicatile stintifice

 
Congres et Publications
4. Congrese si publicatii stintifice despre tehnologi C.M.O
Clicand aici veti accesa direct categoria

Continut :
Prezentarea principalelor publicatii stintifice cu peer-review, participareala congrese, bibliografii, lucrari de specialitate.

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Back to top of page 
TOATE STUDIILE DE VALIDARE A TEHNOLOGIEI CMO
TITRE reportage scientifique sur le WIFI
Nou : reportaj stintific filmat: eficacitatea CMO asupra efectelor unui router Wi-Fi
Photo video fourmis
 Obiectul studiului
 
 

EFECTELE RADIATIILOR UNUI ROUTER Wi-Fi ASUPRA COMPORTAMENTULUI FURNICILOR SI EVALUAREA UNEI BOEHNOLOGII DE COMPENSATIE (CMO MF04 )

 

 

Commentaires Comentarii
 

A devenit evident ca orice camp electromagnetic are un efect asupra organismelor vii. Numeroase articole ştiinţifice arata ca multiplicarea efectelor biologice datorate telefoanelor mobile (ex: Benlaidi et El Kharroussi, 2011 ; Cammaerts et al., 2011 ; Everaert et Bauwens, 2007 ; Favre, 2011;
Orendaeova et al., 2009 ; Panagopoulos et al., 2004 ; Sharma et Kumar, 2010 ; Wang et al., 2009 ; Goodman et al. 2003). Alti autori consemnează mai ales un stres biologic, in sensul larg al termenului (par exemple: Adang et al., 2009). De altfel, tehnologia Wi-Fi ete astăzi utilizata masiv, iar radiaţiile sale ELF, desi imperceptibile fiinţei umane, modifica fara îndoială mediul ambiant. Noi am considerat deci necesar sa studiem in ce măsură emitorii Wi-Fi perturbează sistemele biologice ale fiinţelor vii, prin observarea comportamentului acestora in prezenta sau lipsa radiatiilor EM .
Furnicile resimt imediat prezenta unor factori indezirabili in mediul lor ambiant. Au fost utilizate drept sistem " bio-revelator", pentru determinarea eventualului efect indezirabil al radiatiilor emise de un router Wi-Fi domestic, precum si pentru testarea eficacităţii unei biotehnologii de "compensaţie EM "( CMO ref MF03 ) S-a monitorizat in comportamentul furnicilor deplasarea ( viteza lor lineara si unghiulara ), care se schimba instantaneu in cazul aparitiei unor noi factori, ostili sau favorabili. in mediul lor, 

Material si metode

Material emitor:

Materialul folosit a fost un router Wi-Fi de marga NETGEAR, ref DGN1000( frecventa 2,4Ghz), a cărui antena a fost plasata aprox la 30 cm de cutia furnicilor, precum si doua PC plasate la 4m de cutia furnicilor care erau schimbau date prin wi-fi, prin router, in timpul duratei de expunere a furnicilor.

 

Material de « protectie » :


Acest material consista într-un con de aluminiu, de 5 cm diametru, conţinând o soluţie lichida salina, tratata electromagnetic ( procedeu Comosystems) , emitoare de semnale bioactive ultra-slabe ( femto tesla) de compensaţie( Dispozitivul CMO/ MF04 )

Material biologic :

Experientele au fost realizate pe patru loturi de furnici din specia Myrmicasabuleti, provenind de la doua colonii de furnici din Machin, si menţinute in laborator in bacuri de polietilena, servind drept spatiu de deplasare. Pe bordurile bacurilor era lipit talc, ca repulsiv pentru furnicile care ar fi încercat sa părăsească perimetrul. Doua tuburi de sticla făceau oficiu de adăpost, iar hrana consta in Tenebrio molotors, apa si zahar, depuse într-un mic tub captusit cu fibre textile. Temperatura de laborator era de 20°C ± 1°C , umiditatea de 80 %, iar luminozitatea de aprox. 300 lux, condiţii optimale pentru aceasta specie.
Furnicile au fost observate pe traiectoriile lor, pe durata deplasări in aria lor de recolta, pe fundul platoului de creştere, deci in condiţii de semi- libertate.

 

Protocolul experimental

 

Doua variabile au fost utilizate: viteza liniara( mm/s) si viteza unghiulară a furnicilor( deg.arg/ cm), înregistrate, apoi calculate cu ajutorul unui program foarte simplu, folosit si in alte experimente anterioare (Cammaerts et al., 2012a in press).

Doua loturi au fost utilizate in acelaşi timp pentru a efectua un control in prezenta unui router Wi-Fi inactiv. Aceleaşi doua loturi au fost apoi expuse radiatiilor EM ale routerului cu Wi-Fi-ul activat. O prima monitorizare a fost făcută după 5 minute de expunere, iar o a doua măsurătoare dupa 30 min ( deci la 25min de primul test). Distanta intre emiţătorul Wi-Fi si spaţiul de deplasare al furnicilor era de 30 cm ( vezi fig. 1 )
In următoarea etapa, doua alte loturi de furnici neexpuse inca, plasate in piese diferite, au fost utilizate simultan, pentru a se realiza un control riguros. Aceste doua loturi au fost expuse apoi radiatiilor unui router Wi-Fi activ, echipat de un dispozitiv de protectie( CMO ref MF03) plasat aproape de antena sa de emisie-recepţie. O prima monitorizare pe aceste loturi expuse/protejate a fost făcută dupa 5 minute de expunere, iar o a doua masuratoare dupa 30 min ( deci la 25min de primul test). Distanta intre emiţătorul Wi-Fi echipat de protecţia CMO si spaţiul de deplasare al furnicilor era de 30 cm .
Pentru fiecare lot, au fost înregistrate traseele a 10 furnici, calculându-se viteza lor liniara si unghiulara . Distribuţia valorilor obţinute au fost raportate la mediana si quartila lor, făcându-se ulterior comparaţii intre toate loturile cu ajutorul testului non-paramtric X2.

 

bouton resultats graphiques Rezultate graficeBack to top of page

 

Configuration expérimentale

Figura 1 . Configuratia experimentala

            

     Martor  (grup control )                                             Wi-Fi Activ (fara CMO )                   In prezenta  Wi-Fi Actif si CMO                                       

Temoin                  Wifi actif sans CMO   Wifi actif avec CMO

Figures 2. Vizualizare  deplasamentelor  

   


Rezultatele obţinute si deducţiile pe care le putem face sunt urmatoarele:

 

 

Tableau 1

 


Intensitatea campului electromagnetic ambiant a fost măsurată cu ajutorul unui magnetometru TES 92 Electrosmog-meter, echipat de o sonda captând intre 50MgHz si 3.5GHz; Campul EM mediu era de 7,5 milivolţi/m.
Valorile vitezelor liniare( 11,9; 12,8) si unghiulare (135, 144) obţinute pe primul lot, apoi pe cel de-al doilea, sunt statistic identice. Rezultatele experientelor realizate posterior sunt deci perfect comparabile.

Intensitatea campului electromagnetic prezent in vecinătatea routerului Wi-Fi activ era de 500 milivolţi/m.
Valorile vitezei liniare ( 7,7 ; 7,9) si cele unghiulare (235, 266) al furnicilorexpuse 5min sau 30 de minute la emisia Wi-Fi diferă semnificativ de valoride control. Wi-Fi-ul diminuează deci deplasarea furnicilor si majorează sinuozitatea parcursului lor.
Evoluţia pe parcursul expoziţiei : valorile vitezei liniare obţinute dupa 5min si respectiv 30min nu diferă statistic, in timp ce valorile unghiulare diferă foarte putin (0.05 < P < 0.1). Impactul negativ al Wi-fi - ului activat se măreşte deci in timp.

Intensitatea campului electromagnetic aflat in preajma routerului Wi-Fi activat, dar echipat de protecţie CMO, rămâne de 500milivolti/m. Routerul Wi-Fi continua sa funcţioneze neafectat nicicum de CMO. Explicaţia este ca protecţia CMO produce cu o intensitate infima semnale EM de compensaţie care corijează comunicarea intercelulară perturbata de emisia Wi-Fi activata, si anulează astfel stresul biologic produs de Wi-Fi la furnicile expuse.

 

 Dupa 5 minutes

valorile vitezei liniare ale furnicilor expuse la Wi-Fi si protejate de CMO, diferă inca de valorile de control doar cu 0,01; viteza unghiulara este apropriata? Asadar, statistic, valorile controlate ( 0,05《P0.10) arata ca efectul protector al CMO este net, dar nu inca complect.

 Dupa 30 minutes

valorile vitezei liniare a furnicelor expuse la Wi-Fi si protejate de CMO sunt aproape identice cu valorile de control ( NS).
Valorile vitezei unghiulare sunt si mai apropriate decât cele obţinute dupa 5 min de expunere.( P>0,10) . Efectul de stress electromagnetic Wi-Fi,
compensat de protecţia CMO a devenit nesemnificativ. Eficacitatea protecţiei se măreşte in timp: dupa 30 de minute, ea urca spre 94%( vezi tabloul 1 si 2 )

 

Tabloul 2. Deplasarea

Evaluarea, in procentaj a fluctuaţiilor vitezei liniare si unghiulare survenite pe timpul unei expuneri ( intre 5 si 30 min) la un Wi-Fi activ, prevăzut cu o protectie CMO.

Tableau 2 déplacements

 

Prezentul studiu arata ca dupa o expunere de de 5 min si respectiv 30min la un router Wi-Fi activ, viteza liniara a furnicilor diminuează cu 35% - 33% , iar viteza unghiulara creste intre 74% la 94%. Furnicile expuse la Wi-Fi sunt derutate, iar pe parcurs devin amnezice, deci emisia Wi-Fi are efecte perturbatoare asupra acestor organisme vii. Pe baza acestor observaţii, deducem cu certitudine ca sistemul nervos este afectat de radiaţiile EM. Aceasta concluzie a reieşit de altfel din toate studiile noastre precedente din domeniu: sub influenta undelor electromagnetice, furnicile nu mai sunt capabile de coordonare si pierd treptat capacitatea de memorizare( Cammaerts et al, 2012b ), nu mai răspund aproape deloc la proprii feromoni si nu mai recoltează hrana necesara( Cammaerts et al, 2012c, in press). Urmează alte perturbări de ordin fiziologic ( o stare de stres-in sensul larg ) observate si de alti cercetători care au studiat aceste efecte pe plante , cobai, etc.( Ledoit; Adang, 2009 ) .
Aşadar, undele electromagnetice perturbează funcţionarea structurilor biologice, mai ales ale membranei unitare; sunt afectate deci mecanismele care asigura influxul nervos, funcţiile mitocondriilor, ale cloroplastelor, etc.
Astăzi este neimaginabil si imposibil sa nu utilizam tehnologiile atât de performante de comunicare prin radiofrecvenţe. Singura alternativa este developarea mijloacelor de protectie contra potenţialelor sale perturbări biologice negative.
Studiul de mai jos emonstreaza ca plasarea unei protectii CMO ref MF04 aproape de antena unui Wi-Fi activat avem :

 

1°) 

dupa 5 min de expunere, viteza liniara a furnicilor nu este redusa decât cu 15% iar viteza unghiulara nu creste decât cu 19 %, un procent mic.

 

2°) 

dupa o expunere de 30 min, viteza liniara este identică cu grupul de control neexpus la wifi, iar viteza unghiulara este doar de +7%, infima.
Furnicile prezintă dealtfel un comportament perfect normal. Protecţia CMO utilizata este deci perfect eficace, iar eficacitatea creste in timp, desi efectul stresant al poluării Wi-Fi rămâne constant.

Back to top of page

SynthèseRezumat


Impactul undelor asupra membranei celulare ale furnicilor si protozoarelor dovedeşte ca si sistemul nervos uman, constituit din celule similare, poate fi afectat. In concluzie, utilizarea tehnologiei Wi-Fi fara protectie este o activitate cel putin "hazardata".
Radiaţiile Wi-Fi au efecte nefaste asupra tuturor fiinţelor vii aflate in preajma, caci ele generează campuri electromagnetice perturbatoare pentru mecanismele biologice. Este mai mult decât necesar utilizarea unei biotehnologii protectoare eficace. Cea pe care am testat-o aici experimental, biotehnologia CMO, se dovedeşte a fi foarte eficace. Altfel spus, o soluţie eficace este plasarea in preajma unor routere Wi-Fi a unor dispozitive CMO( a căror eficacitate a fost dovedita experimental) care restabilesc prin potenţialul lor ( biotehnologia Comosystems) un camp de frecvente compatibil cu organismele vii. De adăugat ca aceasta protectie nu alterează cu nimic buna funcţionare a Wi-Fi - ului, dupa cum o demonstrează măsurătorile făcute in acest studiu.

                                                         

               Referinte bibliografive


Adang,D., Renade, C. Vorst, A.V. (2009). Results of a long-term low-level microwave exposure of rats. IEEE Transactions on Microwave Theory and
Techniques, 57: 2488-2497.
Benlaidi, F. Z., El Kharroussi, M. (2011).
Effets des ondes électromagnétiques générées par le GSM sur la mémoire et le comportement chez le rat.
http://sites.google.com/site/9drineuro/r%C3%A9sum%C3%A9s6
Cammaerts, M.-C., Debeir, O., Cammaerts, R. (2011). Changes in Paramecium caudatum(Protozoa) near a switched-on GSM telephone. Electromagn. Biol. Med.,
30: 57-66. Cammaerts M.-C., Morel F., Martino F. & Warzée N. (2012a).
An easy and cheap software-based method to assess two-dimensional trajectories parameters. Belg. J. Zool.,in press.
Cammaerts M.-C., De Doncker P., Patris X., Bellens F. ,Rachidi Z. & Cammaerts D. (2012b).
GSM 900 MHz radiations inhibits ants’ association between food sites and encountered cues. Electromagn Biol Med., 31:
151-165
DOI: 10.3109/15368378.2011.624661
Cammaerts M.-C., Rachidi Z., Bellens F &. De Doncker P. (2012c). Responses to pheromones and food collection in an ant species
underthe influence of electromagnetic waves.

Electromagn Biol Med., in press.
Everaert, J., Bauwens, D. (2007). A possible effect of electromagnetic radiation from mobile phone base stations on the number of breeding house
sparrows (Passer domesticus).
Electromagn. Biol. Med., 26: 63-72.
Favre, D. (2011). Mobile phone-induced honeybee worker piping. Apidologie, Springlink.com DOI: 10.1007/s13592-011-0016-x Goodman, R (2003).


Effects of mobile phone radiation on reproduction and developpement in
Drosphila melanogaster.Journal of Cellular Biochemistry, 89:48-55
Ledoigt, G. (2007). Etudes sur les effets des ondes du portable sur les végétaux - Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand - Sept. 2007.
Orendaeova, J., Raeekova, E., Orendae, M. et al., (2009). Immunohistolochemical study of postnatal neurogenesis after whole-body exposure to
electromagnetic fields: evaluation of age- and dose- related changes in rats.
Zeitschrift Cellular and molecular Neurobiology,
29: 981-990. ISSN 0272-4340 (print); 1573-6830 (on line).
Panagopoulos, D. J., Karabarbounis, A., Margaritis, L. H. (2004).

Effect of GSM 900-MHz mobile phone radiation on the reproductive capacity of Drosophila melanogaster. Electromagn. Biol. Med., 23: 29-43.
Sharma, V. P., Kumar, N. R. (2010).

Changes in honeybee behavior and biology under the influence of cellphone radiations.
Current Science 98, 1376-1378.
Wang, L., Peng, R., Hu, X. et al., (2009). Abnormality of synaptic vesicular associated proteins in cerebral cortex and hippocampus after microwave
exposure. Synapse (New York), 63: 1010-1016.

 

Résultats sur l'homme               

 1. Rezultatele testelor stintifice demonstrand eficacitea tehnologiei CMO:1a) la om                                                                                   

      Back to top of page

 

Radicaux libres Radicali liberi

 

 
Obiectul studiului
 
Oxid nitric expirat
Commentaires Comentarii
 

Oxidul nitric prezent in expiraţia unei persoane este un indicator al inflamaţiei ţesuturilor vii, al dereglărilor celulare si stresului biologic.
Acest studiu pilot a fost realizat in anul 2001, pe indivizi care nu mai utilizaseră niciodată telefoane mobile.
Se  pune in evidenta cresterea cu 40% a concentraţiei de Oxid Nitric expirat de un utilizator al telefonului portabil fara protecţie in comparaţie cu nivelul normal. Aceasta majorare constatata după 15 zile de utilizare a unui GSM, este o proba evidenta a perturbărilor provocate asupra organismului de aceste aparate.
Odată ce s-a ataşat pe telefonul mobil un dispozitiv Oscilatoriu de Compensaţie CMO, nivelul de NO expirat a revenit la normal.
Aceasta demonstrează ca exista o metoda capabila sa menţină la nivel normal parametri biologici la toate persoanele utilizatoare ale tehnologiei GSM.

 Résultats graphiques
 
 
 diagram showing nitrite oxyde reduction with cmo
 Stepanov E, 2001 - General Physics Institute, Moscow, Russia
SynthèseRezumat
 
Back to top of page 
 
Résistance au stressre   
Obiectul studiului
 

Performante pe durata muncii: rapiditate, vigilenta, concentratie.

 

CommentairesComentarii
 

Testul Stroop Color Word Test este utilizat la nivel international de către marile companii si de către instituţiile militare.
El stabileşte capacitatea persoanelor de a rezista la un stres generat de informaţii contradictorii. Aceasta capacitate implica factori de rapiditate,
vigilenta si concentrare.
S-a stabilit astfel ca persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cu dispozitive CMO plasate pe ecranele monitoarelor şi-au ameliorat cu 15% rezistenta la stres, raportat cu perioada echivalenta când nu s-au utilizat CMO pe ecrane.
Acest rezultat indica ca campul electromagnetic emis de monitoarele ordinatoarelor
Prezenta oscilatoarelor de compensaţie magnetica ( CMO) permite deci ameliorarea performantei muncii pentru fiecare persoana a cărui monitor este echipat cu dispozitivul CMO, prin compensarea efectelor de stres de origine electromagnetică.

 
Résultats graphiquesRezulate grafice

 Résistance au stress
 
SynthèseRezumat
 synthèse oxyde nitrique
 
 
 
 
Obiectul studiulu
 
a) Simtome de stres datorate ecranelor informatice
 
CommentairesComentarii
 

Simptomele de stres analizate in acest protocol (« Building Sickness Syndrome »), sunt legate in general de factori ergonomici, de mediu, condiţiile de stres si responsabilităţile crescânde ale muncii de funcţionar in birourile companiilor.
S-a constatat ca expoziţia cronica la emisiile unui ecran de ordinator provoacă acelaşi tip de simptomatologie de tip neuropsihic, funcţional si inflamatoriu. Studiul a fost realizat in dublu-orb (si cu utilizarea unui placebo *) si cu alternarea subiecţilor ( cu sau fara CMO) .
Rezultatele obţinute arata ca intre grupul utilizatorilor echipaţi de CMO si grupul celor fara CMO apărea statistic o diferenţă de 35% . Aşadar dispozitivele CMO au permis celor protejaţi sa aibă un nivel de stres cu o treime mai mic decât grupul neprotejat de CMO .

Acest constat dovedeşte importanta "stresului electromagnetic" in domeniul muncii de birou, întrucât o transa de 35% din simptomele acuzate de obicei de salariaţi ii sunt datorate.


* CMO vid si inactiv

 

Résultats graphiques Rezultate grafice
disparition des symptomes de stress
 


Aceste rezultate sunt confirmate de alte studii complementare realizate pe 965 de persoane, studii care au relevat rezultate asemănătoare.
Clements-Croome D, 1999, 2000, 2001 - Université de Reading, Grande-Bretagne.

 
Obiectul studiului
 

Simptome de stres electromagnetic datorat telefonului mobil GSM  

CommentairesComentarii
 

Precum in studiul realizat mai sus, simptomele de stres studiate in acest protocol sunt de obicei legate de factorii ergonomici, ambientali si de condiţiile generale de lucru in birourile societăţilor. Se constata ca emisiile reţelelor GSM provoacă acelaşi tip de simptomatologie de tip neuropsihic, funcţional si inflamatoriu,

Acest studiu, realizat in dublu orb (cu placebo*) si grupuri încrucişate (cu sau fara CMO ).
Rezultatele acestui studiu denota ca 51% dintre simptomele "stresului electromagnetic" exprimat de utilizatorii GSM dispar daca se folosesc dispozitivele CMO. Apare evidenta existenta unui " stres electromagnetic", responsabil doar el de mai bine de 51% dintre aceste simptomele civilizaţionale cauzate de expunerea cronica la radiatiile tehnologiei GSM

*  CMO vid si inactiv

 

 Résultats graphiquesRezultate grafice

12 personnes utilisant des GSM 1 à 3 heures par jour

Test réalisé en double aveugle croisé pendant 2 mois dont 1 avec CMO
 
 Graphisme résistance au stress
 
SynthèseRezumat
Neurophysiologie                                                                                                                           Neurofiziologie
Back to top of page
Obectul studiului
 
Analiza si motivaţia sănătăţii
CommentairesComentarii
 

Campurile electromagnetice ( EM) de slaba intensitate emise de ecranele de vizualizare( PC, Tv, etc.) modifica mediul EM al utilizatorilor, prin perturbarea funcţiilor cognitive si o alterare a stărilor psihologice.
Profesorul Canavan neuropsihiatru la Universitatea din Luton - UK, a evaluat cu ajutorului testului "Mood Test" ( bună-dispoziţie) starea psihologica si emoţională pe un grup de 100 de studenţi ai Universităţii sale care lucrau expuşi la monitoare de tip catodic
Rezultatul testului* a determinat o majorare a motivaţiei cu 48 de puncte (166% ), precum si o majorare a serenităţii cu 46,8 % (77% ) la studenţii
protejaţi de CMO in raport cu cei neprotejaţi ( Placebo**).

Prezenta Oscilatoarelor de compensaţie ( CMO) permite deci ameliorarea sensibilă a stării psihologice a persoanelor care lucrează pe ecrane catodice, prin calibrarea organismului pe frecventele normale.

(*a se consulta formulele de cuantificare a nivelurilor in josul graficului)

** CMO vid si inactiv

 

Résultats graphiquesRezultate grafice
 

Formule matematice utilizate pentru evaluarea nivelurilor :
MOTIVAŢIA  = reactivitate+ energie + entuziasm - apatic - obosit – somnolent
SERENITATE = relaxat + destins + calm - anxios - crispat - tulburat


Canavan A, 1997 – Université de Luton, Grande-Bretagne

 
Graphique motivation
 
SynthèseRezumat
motivation conclusions
 
ophtalmologie                                                                                                                                 Oftalmologie 1
Back to top of page
Obiectul studiului

Traumatismul corneei. 

CommentairesComentarii
 


Studiile Pr. Miyata (Japonia) privitor la efectelor campurilor electromagnetice asupra organului ocular
si asupra vederii au demonstrat apariţia unor factori perturbatori la utilizatorii monitoarelor . Patologiile detectate au fost corelate precis de emisia
EM a acestor aparate, si doar într-o măsură redusa luminozităţii si contrastului.
Aşadar sticla de protecţie folosita la unele monitoare nu protejează de emisiile EM, ci doar aduce un oarecare confort vizual.

 

Studiul de fata a pus in evidenta apariţia de micro-ulceratii ale corneei după 4 ore de joc video fara întrerupere pe un ecran de televizor ( subiectul
la 1,20 m distanta)
Prezenta Oscilatoarelor de compensaţie ( CMO) a permis ameliorarea cu 50% a micro-ulceratiilor corneei

Conséquences pathologiques potentielles Riscuri potentiale
 
o  o  Micro-ulceratii, infecţii ale corneei (keratite)
Résultats graphiquesRezultate grafice
 
 
SynthèseRezumat 
 
SYNTHESE CORNEE
ophtalmologie 2Oftalmologie 2
Back to top of page
Obiectul studiului
 

Capacitatea de acomodare a ochiului


Capacitatea de acomodare a ochiului

 

CommentairesComentarii
 

Campurile electromagnetice EM sunt responsabile in mare parte de tulburările oculare la utilizatorii acestor aparate.

Filtrele de ecran nu aduc decât un confort vizual, dar nu pot contracara disfuncţionalităţile electromagnetice produse. In schimb, studiul acesta
demonstreaza ca prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie ( CMO) permite o majorare cu un factor 10 la a persoanelor protejate, concomitent cu diminuarea
oboselii oculare.

 

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 

o  Oboseala oculara

o Slaba capacitate de acomodare.

Résultats graphiques Rezultate gragice
Accomodation de l'oeil
Miyata, 1999 – Kitasato University, Tokyo, Japan
 
SynthèseRezumat
 
Accomodation de l'oeil synthèse
 *******************************************************************************************************************************************cliquez pour aller à la section

1. Rezultatele testelor stintifice demonstrand eficacitea tehnologiei CMO:1a) la animal

 Systeme hormonal 1/4                                                                                                                                          Sistem hormonal 1
Back to top of page
Obiectul studiului
 
Productia de melatonina
Commentaires Comentarii
 

Melatonina este un hormon regulator al somnului si implicit al sistemului imunitar. Are proprietăţi anti - radicali lieri si antitumorale. Acest
hormon este certificat ca fiind sensibil la emisiile Electro-magneto-sensibile.
Estomparea aproape totala a secreţiei de melatonina sub influenta electromagnetismului arata la animalelor expuse incapacitatea de a se proteja de
stresul electromagnetic. Stresul oxidativ care decurge corespunde cu o scădere a activităţii antioxidante si respectiv cu o majorare a numărului de
radicali liberi. Combinarea acestor factori nocivi duce la perturbarea activităţii celulare, pana la moarte celulei
Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica ( CMO ) permite insa păstrarea la nivel normal a secreţiei de melatonina.

 

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 

o  Perturbări ale somnului
o  Oboseala, depresie
o  Accentuarea stresului oxidativ
o  Îmbătrânire prematură
o  Mărirea riscului de apariţie a crizelor epileptice.
o  Accelerarea unui proces malign deja apărut.

 

 

Résultats graphiques Rezultate grafice
Production de mélatonine
 
Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J, 2001 – Montpellier University, France
 
SynthèseRezumat
 
Melatonine synthèse
 
Système hormonal 2                                                                                                                                         Sistem hormonal 2
Back to top of page
Obiectul studiului
 

Secreţia de ACTH in celulele hipofizei

Commentaires Comentarii
 

ACTH (adréno-cortico-tropic hormon) este un hormon de stres. Este secretat de antehipofiza, in funcţie de informaţiile primite de la sistemul nervos central. Are rolul de a stimula alti hormoni, in particular cortizonul.

Variaţiile anormale ale nivelului sanguin al hormonului ACTH si al glucocorticoizilor ( Corticosteron, Cortizol ) sunt simptomele unei stări de stres.(ACTH = indicator de stres).
Majorarea cu 300% a nivelului de ACTH la animalele expuse in laborator la un camp electromagnetic este un o dovada fara cusur a importantului stres fiziologic provocat organismelor vii de emisiile electromagnetice( stres electromagnetic)

Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica ( CMO ) permite insa păstrarea la nivel normal al acestui hormon, care este un martor esenţial al echilibrului sistemelor hormono-imunitare.

 

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 

Sistemul nervos si muscular
o Instabilitate psihica, iritabilitate.
o Tendinţă depresiva.
o Fragilitate si contracţii musculare


Sistemul imunitar
o Scăderea protecţiei contra bacteriilor si viruşilor patogeni, paraziţilor si alergiilor.
o Agravarea bolilor infecţioase.

 

 

Résultats graphiquesRezultate grafice
 
Production ACTH
 

Dayanithi G, 2001 - INSERM U432, Montpellier, France

 

SynthèseRezumat
Synthése ACTH
 
Système hormonal 3                                                                                                                                     Sistem hormonal 3 
Back to top of page
Obiectul studiului
 
Producţia de Cortizol a glandele suprarenale 
Commentaires Comentarii
 

Cortizolul ete un hormon suprarenal, regulator al sistemului imunitar. Producţia sa este stimulata de hipofiza, o glanda a creierului, care reprezintă
o intersecţie a numeroase activităţi hormonale interdependente.
Secreţia sa este controlata de ACTH, si este fluctuanta in cursul zilei. Rolul ei este de a regula metabolismul glucidelor, lipidelor, protidelor,
ionilor si al apei, in scopul de a limita orice variaţie brutala a echilibrului fiziologic. Cortizolul intervine in gestiunea stresului si limitează
procesele inflamatorii.

Studiul de fata concluzionează o diminuare de 57% a producţiei de Cortizon la cobaii expuşi emisiei electromagnetice a unui monitor cu tub catodic.
Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica ( CMO ) permite insa normalizarea activităţii acestui hormon la un nivel stabil de 8%.

.

Conséquences pathologiques potentiellesPosibile consecinţe patologice.


o Modificarea metabolismului ( glucide, lipide, protide)
o Stări inflamatorii
o modificari ale metabolismului ionic

Résultats graphiques Rezultate grafice
 
 
Production de cortisol
 
SynthèseRezumat
Production de cortisol
 
 Systeme hormonal 4                                                                                                                                           Sistem hormonal 4
Back to top of page
Obiectul studiului
 

Productia de corticosterone a glandelor suprarenale


Producţia de corticosteron a glandelor suprarenale

 

 


Commentaires Comentarii
 

Corticosteronul este un hormon suprarenal, regulator al sistemului imunitar. Producţia sa este stimulata de hipofiza, o glanda a creierului, la
intersecţie a numeroase reglări hormonale interdependente.
Studiul acesta concluzionează o diminuare de 50% a producţiei de Corticosteron la cobaii expuşi radiaţiilor electromagnetice a unui monitor sau
televizor cu tub catodic.
Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica ( CMO ) permite insa normalizarea activităţii acestui hormon la un nivel normal.

 

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale

 

o  Dereglarea sistemului imunitar: scăderea protecţiei bacteriene, virale, etc 

 o  Dereglarea sistemului nervos si muscular nervos si muscular:
instabilitatea, frica, crampe , etc...

 

Résultats graphiquesRezultate grafice
 
Production de corticostérone
Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J ,2001 – Montpellier University, France
 
 
SynthèseRezumat
 
Production de corticostérone synth
 
 
Echange ioniques cellulaires                                                                                                                                  Schimburi ionice Celulare
Back to top of page
Objet de l'étudeObiectul studiului
 

Concentraţia Calciului in celulele hipofizei

CommentairesComentarii
 


Calciul (Ca++) joaca un rol important in ansamblul schimburilor celulare, îndeosebi in cele ale ţesuturilor din sistemul nervos.
Calciul împreună cu ACTH sunt mediatori ("second messager") centrali in majoritatea reacţiilor biochimice celulare, iar hipofiza este centrul coordonator al secreţiilor hormonale..
In urma studiilor realizate, s-a constatat ca la subiecţii expuşi la emisiile EM a telefoanelor portabile, se provoacă o grava perturbare a concentraţiei calciului intracelular, obligând organismul sa recurga la subterfugii de reechilibrare. Aceasta provoacă un stres celular important si antrenează modificarea altor schimburi ionice (Magneziu Mg++) , de care metabolismul calciului este dependent. Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica( CMO) permite regăsirea un nivel de calciu normal.

.

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potenţiale 


o Modificarea activităţilor enzimatice la nivel celular ( transducţia mesajelor)
o Deplasarea sarcinilor ionice ( stres celular )
o Modificarea metabolismului, spasmofilie.
o Dereglări hormonale ( tiroida, suprarenale , ovariene )

 

Résultats graphiquesRezultate grafice
 
 Concentration calcium intracellulaire
SynthèserEZUMAT
 
Concentration calcium intracellulaire synth
 
Fonctionnement cellulaire                                                                                                                                         Functii celulare 1
Back to top of page
Objet de l'étudeObiectul studiului
 

Formarea micronucleelor de ADNR


CommentairesComentarii
 

Formarea in exces a micronucleelor de ADN in celulele imunitare (limfocite - macrofagi )poate fi semnul unui disfuncţionări al ciclului celular, al
apoptozei sau al cancerogenezei.
Studiul de fata consista numărarea sub microscop a numărului de fragmente ADN prezente in macrofagii din peritoneu ( celule albe, celulele sistemului
imunitar) al animalelor expuse. Aceste micronuclee prezente in celula sunt o premiera posibila etapa in procesul canceros daca celulele anormale nu
sunt eliminate de către sistemul de apărare al organismului. Numărul important de celule prezentând multiple fragmente de ADN in organismul animalelor
expuse la radiaţiile GSM arata clar impactul acestor radiaţii la nivelul sistemului biologic. Oscilaţia de compensaţie (CMO) reduce de 61% formarea
acestor micro-nuclee. Normalizarea obtinuta si in acest caz intareste rezultatele obtinute in embriogeneza (vezi urmatorul studiu).

 

 
Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 

o Moartea celulara (apoptoza)
o Developarea cancerului (dezvoltarea anarhica a celulelor anormale)

 
Résultats graphiquesRezultate grafice
 
Formation de micronuclei
 
SynthèseRezumat
 
Formation de micronuclei synth
 
Fonctionnement cellulaire 2                                                                                                                                              Functii celulare2
Back to top of page
Objet de l'étudeObiectul studiului
 

Sinteza proteinelor HSP 70


CommentairesComentarii
 

O majorare a sintezei proteinelor de stress HSP 70 este semnul unui stres celular ( precum si supra activarea secventei SRE a ADN-ului). Acesta este
un indicator al prezentei unui factor toxic pentru organism. Proteina de stres HSP 70 este considerata un indicator principal al prezentei unei
poluări ambientale
Testul efectuat a constat in monitorizarea sintezei proteinelor HSP 70 la sistemele organice vii, expuse la emisiile EM ale unui telefon mobil.
Rezultatele sunt concludente, certificând apariţia unui important stres celular cauzat de expunerea la emisiile EM.
Concomitent, pe lotul protejat de CMO s-a constatat o diminuare de 73% a proteinelor HSP 70 in comparaţie cu lotul neprotejat.

 

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 

  Boli autoimune

o   Boli infecţioase

 

 

Résultats graphiquesRezultate grafice
 
HSP 70
 

Goodman R, Weisbrot D, 2003 - Dept de Pathologie, Columbia University Health Sciences, États-Unis

 

SynthèseRezumat
 
Synthèse HSP 70
 
Fonctionnement cellulaires 3                                                                                                                                      Functii celulare 3
Back to top of page
Objet de l'étude  Obiectul studiului
 

Activarea secventei SRE in ADN


Commentaires Comentarii
 

Supra-activarea secventei SRE in ADN este deci semnul majorării sintezei HSP 70, de unde rezulta o stare de stres celular.Genele c-myc, c-fos si c-jun joaca un rol important in gestionarea unei dezvoltari echilibrate a organismului, si au un rol important in contracararea proceselor canceroase. Aceste gene controleaza cresterea celulara prin intermediul secventelor regulatoare ale ADN-ului numite SRE (Serum Response Element)
Testul consta in studiul cuantificarea supra-activarii SRE la sistemele vii expuse radiaţiilor electromagnetice ale unui telefon portabil. Aceasta supra-activare favorizează proliferarea celulara, si ar putea favoriza un proces canceros.
Rezultatele prezentului studiu arata un stress celular important provocat de expunerea la aceste CEM. Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica ( CMO ) permite insa păstrarea la nivel normal al SRE.

 
Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 


Procese canceroase(proliferare anarhica a celulelor)

Résultats graphiquesRiscuri potentiale
 
 SRE Graphique

Goodman R, Weisbrot D, 2003 - Dept de Pathologie, Columbia University Health Sciences, États-Unis

 

SynthèseRezumat
 
SRE conclusions
 
 
Systeme immunitaire 1                                                                                                                                    Sistem imunitar 1 
Back to top of page
Objet de l'étude Obiectul studiului
 
Productia de anticorpi
Commentaires Comentarii
 

 

Anticorpii studiaţi (Imunoglobuline G - IgG) sunt molecule produse de organism pentru a contracara moleculele străine.
O şubrezire a sistemului imunitar favorizează apariţia infecţiilor cronice sau recidivante, benigne (precum " rinofaringita"), mai ales in situaţia
in care sănătatea este deja fragilizata de factori exteriori.


Diminuarea brutala a producţiei de anticorpi IgG ( 95%) la loturile de pui de găina expuse la campurile EM a unui monitor cu tub catodic pune in
evidenta rolul important al CM asupra organismului, care provoacă o prăbuşire a sistemului imunitar la subiecţii studiului.
Prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie Magnetica ( CMO ) permite insa păstrarea la nivel normal a nivelului de anticorpi.

 

Conséquences pathologiques potentiellesRiscuri potentiale
 

o Infecţii benigne cronice
o Fragilitate pentru purtătorii de viruşi latenţi ( HIV, etc.. )

 

Résultats graphiquesRezultate grafice
 
Système immunitaire graphique
Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J, 2001 – Montpellier University, France
 
SynthèseRezumat
Summary Immune system
 
 
Systeme immunitaire 2                                                                                                                                      Sitem imunitar 2
Back to top of page
Objet de l'étudeObiectul studiului
 
Productia de monocite
CommentairesComentarii
 


Monocitele sunt globulele albe ale sângelui. Ele traversează diferite ţesuturi in organism transformându-se, după caz, in macrofagi. Macrofagii au
rolul de a devora bacteriile pe foaierul infecţios, in repararea ţesuturilor, in contracararea viruşilor, etc.
Ca si in cazul anticorpilor prezenti mai sus, destabilizarea monocitelor duce la o fragilizare a sistemului imunitar.( precum Rinita alergica ) sau
mai grave
Puternica scădere ( -58% ) a producţiei de monocite la cobai expuşi radiaţiilor unui tub catodic, pun in evidenta influenta negativa a unor campurilor
electromagnetice asupra organismului, ducând la fragilizarea sistemului imunitar in cazul aici prezentat.

 

Conséquences pathologiques potentielles Riscuri potentiale
 

o Infecţii benigne cronice ( gripa, etc)
o Fragilitate pentru purtătorii de viruşi latenţi ( HIV, etc. )

 

Résultats graphiques Rezultate grafice
 
monocytes
Faivre-Bonhomme L, 2000 - Hôpital Paul Brousse, Paris, France
 
SynthèseRezumat
 
synthèse monocytes
 
 
 
Embryogenese
EmbriogenezaBack to top of page
Objet de l'étude Obiectul studiului
 
Mortalitatea embrionara
Commentaires Comentarii
 

Studiul mortalităţii embrionare la o specie animala anume este un indice revelator al anomaliilor apărute in cursul dezvoltării sale, pana la moartea
sa prematura. Embrionii puilor de găina sunt consideraţi ca făcând parte din cele mai sensibile organisme vii la poluarea ambientala, inclusiv cea
electromagnetică artificiala.
Cresterea exponenţială a mortalităţii embrionare constatata in acest studiu denota un grav efect perturbator ( chiar mortal la stadiu embrionar) al
emisiilor EM produse de aparatele electrice si electronice precum ecranele ordinatoarelor, ( plat, LCD si cu tub catodic ) si a telefoanelor
portabile.
Aspectul evidenţiat in acest studiu este ca, chiar in situaţia unei expuneri permanente ( care provoacă sistematic moartea embrionului in lotul expus,
dar neprotejat), prezenta Oscilatoarelor de Compensaţie CMO permite menţinerea si protejarea proceselor vitale fundamentale, menţinând rata
mortalităţii la nivel normal.

 

Conséquences pathologiques potentielles Riscuri potentiale
 

o  Posibilitatea declanşării unui avort spontan la femei.

Résultats graphiques Rezultate grafice
 
Mortalité embryonnaire

Youbicier-Simo B-J, Bastide M, 1997-2001 - Université de Montpellier, France

 
Synthèse Rezumat
 
Mortalité embryonnaire synthèse
 
 
Neurogénèse                                                                                                                                           Neurogeneza
Back to top of page
Objet de l'étudeObiectul studiului
 
Proliferarea neuronala in hipocamp
CommentairesComentarii
 


Hipocampul este implicat in mecanismele de memorizare pe termen scurt si in cele de învăţare. O scădere sau o dezechilibrare a regenerării neuronale
(neogeneză) la nivelul hipocampului, provoacă apariţia bolilor neuronale degenerative.

In cazul unei anomalii neuro-genezice apărute in faza de dezvoltare a unui organism, poate provoca o atrofie a hipocampului in faza adulta..

Studiul - pilot aici prezentat pune in evidenta o diminuare de 25% a neurogenezei in hipocampul cobailor expuşi la emisiile EM ale unui telefon
portabil.S-a constatat in schimb si in acest caz ca prezenta oscilatoarelor de Compensaţie (CMO) permite returul neurogenezei la valori normale.

 
Conséquences pathologiques potentielles Riscuri potentiale
 

o Tulburări ale memoriei pe termen scurt.
o Atrofierea hipocampului este semnalul clinic al Alzheimerului.

 

Résultats graphiques Rezultate Grafice
 
Prolifération neuronale
Youbicier-Simo B-J, 2001 - Tecnolab, France
 
SynthèseRezumat
 
synthése prolifération neuronale
 Tabloul rezultatelor
cliquez pour aller à la section
     
Back to top of page 
 
Tableau synthétique des résultats des expérimentations
 
Tableau récapitulatif
 
 Tableau récapitulatif 2
 
 
 cliquez pour aller à la section
 
Stintificii care au participat la elaborarea acestui dosar 
 

Tecnolab Research Center

 

 

Tecnolab Resear Center (Macon France)

    

 

Back to top of page

President Mr FILLION ROBIN
Maurice FILLION-ROBIN

Directeur Général, Centre de Recherche TECNOLAB, COMOSYSTEMS

av. de l'Europe, ZAC de la Thalie, 71100 Chalon-sur-Saône, France

Directeur des recherches en biophysique fondamentale sur la biocompatibilité électromagnétique (1991-2001) et pour le développement technologique (brevet d'invention des oscillateurs magnétiques de compensation)

Co-auteur de travaux scientifiques :

o Fillion-Robin M., Marande J.L., Limoni C., "Protective effect of CMO (Tecno AO) antenna against VDU electro- magnetic fields as a stress factor", EBEA, 1996 ;

o V.N. Binhi, M. Fillion-Robin and G. Picard, "Physical constraints specifying possible primary mechanism whereby Tecno AO and superweak EMFs affect biological systems" ; BEMS, 1998

o M. Fillion-Robin, A. Akimov, V.N. Binhi, "Tecno AO technology : Biological effects of EM and torsion fields".  PIERS, 1999

o B.J. Youbicier-Simo, R. Messagier, M. Fillion-Robin, "Review of studies validating the protective efficacy of a new technology designed to compensate potential adverse bioeffects caused by VDU and GSM cell phone radiation". Radioprotecçao, The Journal of the Portuguese Society for Radiation Protection (IRPA) Vol.1 N.8 and 9 : p 105-123, 2001

o V.N. Binhi, M. Fillion-Robin, "Biological effects of hyperweak electromagnetic fields : Present safety stan- dards conflict with reality" In publication

o  V.N. Binhi, M. Fillion-Robin1 and E.V. Stepanov2, "Effect of Tecno AO protection on concentration of ex- haled nitric oxide in humans".

1 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France

2 - General Physics Institute RAS, Moscow, 117942 Russia


 
Dr V. BINHI
Pr. Vladimir N. BINHI

PhD. in Mathematics and Physics

Head of Electromagnetic Biophysics Laboratory,

General Physics Institute, Russian Academy of Sciences,

38, Vavilova St., Moscow 119991, GSP-1, Russia

Consultant, Director of Physics and Biophysics Department, Tecnolab Research Centre, France

Expertise : Physique quantique

Membre de l'Académie des Sciences de Russie Correspondant officiel de l'OMS pour la Russie Magnetic processes in molecular systems

Proton dynamics and structure defects in liquid water

Theoretical modeling of biological effects of electromagnetic fields

Magnetic measurements

Publications internationales depuis 1990 : in peer-reviewed scientific journals : 24

Abstracts, preprints, reports : 34

Auteur d'un ouvrage  de Biophysique théorique :

"Magnetobiology: Underlying Physical Problems" publié par Academic Press, Londres, 2002


 

Dr René Messagier

 
Dr. René MESSAGIER

Docteur en Médecine

Médecine Générale, praticien

Directeur de la Recherche Médicale de Tecnolab Research Center (COMOSYSTEMS)

Auteur de la  revue de la littérature :

o  "Synthèse  : Champs électromagnétiques et Biologie."

Congrès de l'European BioElectromagnetics Association EBEA, 1996 Nancy, France

Peer reviewed publication :

o  Co-auteur : B.J. Youbicier-Simo, R. Messagier, M. Fillion-Robin,

"Review of studies validating the protective efficacy of a new technology designed to compensate poten-

tial adverse bioeffects caused by VDU and GSM cell phone radiation", Radioprotecçao, The Journal of the

Portuguese Society for Radiation Protection (IRPA) Vol.1 N.8 and 9, p 105-123, 2001.


 
Pr.Yuri GREGORIEV
Prof. Yu.G. GRIGORIEV

Prof. Dr.MD Sc.

State Scientific Center of Russian Federation - Institute of Biophysics (SSCRF), Moscow, Russia Chairman of Russian National Commitee on Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) Member of the Academy of Sciences of Russia 
Dr. Benoît-Jules YOUBICIER-SIMODr. Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO

Docteur en Neurosciences

Maître de Conférences des Universités

Laboratoire d'Immunologie et Parasitologie, Faculté de Pharmacie, Université Montpellier 1,

15, av. de Flahault, 34060 Montpellier Cedex 1, France

Directeur de la Recherche Biologique au Centre de Recherche Tecnolab

Expertise : neuro-endocrinologie, immunologie

Publications scientifiques internationales peer-reviewed : 7

Publications scientifiques internationales peer-reviewed en bioélectromagnétisme : 3

o  B.J. Youbicier-Simo et coll."Biological effects of continuous exposure of embryos and young chickens to electromagnetic fields emitted by video displays units", Bioelectromagnetics 1997 Vol 18, N. 7 : 514-523.

o  Bastide et al., "Etude toxicologique des rayonnemments électromagnétiques émis par les écrans de vi- sualisation (TV, ordinateurs) et de téléphones cellulaires chez le poulet et la souris", Journées scientifi- ques : "Impacts sur l'homme des rayonnements ionisants et non-ionisants", Brest, France, 23-24 juin 2000, Actes du Colloque, p181-194.

o  B.J. Youbicier-Simo et coll., "Review of studies validating the protective efficacy of a new technology de- signed to compensate potential adverse bioeffects caused by VDU and GSM cell phone radiation", Radio- protecçao, The Journal of the Portuguese Society for Radiation Protection (IRPA) 2001, Vol.1 N.8 and 9 :105-123

Participation à la rédaction d'ouvrage scientifique : 1

Congrès internationaux avec comité de lecture : 15

International congresses with peer review: 15
 
 
Prof. Madeleine BASTIDEProf. Madeleine BASTIDE  

Professeur Emerite en Immunologie

Faculté de Pharmacie - Laboratoire d'Immunologie et Parasitologie - Université de Montpellier 1 - France

Publications internationales peer-reviewed : 93 (1965 - 1997)

Mondialement reconnue pour ses recherches fondamentales en biologie sur les effets des hautes dilutions et faibles doses et leurs mécanismes possibles d'information biologique

Depuis 1993 :

Direction des études menées avec le

Dr B.J.Youbicier-Simo à l'Université de Montpellier 1 sur des effets des champs électromagnétiques sur le poulet

et la souris exposés à des appareils de visualisation et à des téléphones portables et de leur normalisation avec la technologie par oscillation magnétique de compensation développée par Tecnolab (COMOSYSTEMS)  (en 1991)

Publications internationales peer-reviewed de ces études : 3 (1997-2000-2001)


 
Dr. Laurence FAIVRE BONHOMMEDr. Laurence BONHOMME-FAIVRE

Docteur en Sciences Pharmaceutiques

Pharmacien : Praticien Hospitalier

Chef de Service en Pharmacie-Pharmacologie - C.H.U. (AP) Hôpital Paul Brousse, Paris, France

Maître de Conférences de l'Université PARIS XI, Paris, France

(1988-2000) Publications :

o  périodiques internationales : 54  / nationales : 8

o  non périodiques internationales : 6 (1992-93)

(1987-2001) Communications - congrès :

o  internationaux : 53 / sur les CEM : 18 depuis 1994

o  nationaux : sur les CEM : 6

Publications internationales peer-reviewed sur le sujet des CEM : 3 en 1995, 98 et 2000

o  effets du 50Hz chez la souris et chez l'homme

o  effets sur la souris de l'exposition à une TV

en France en 1997 - cancer humain et ELFs

en 2000 - Danger des téléphones cellulaires et de leurs stations relais 
Pr Anthony CANAVANProf. Anthony G. CANAVAN †

B.A, M.Phil.,M.A., D.Phil., AFBPsS, C.Psychol. Professeur de Psychologie Clinique

Institute for Health Services Research(IHSR) University of Luton, UK

Professeur et Directeur de Recherche

Centre des Thérapies Neurologiques - Institut de l'Université de Düsseldorf – Düsseldorf - Allemagne

Spécialiste en neuropsychologie clinique

Enseignement : Méthodologie de la Recherche, Statistique, Neuropsychologie, Psychologie clinique

Publications internationales peer-reviewed : 69 (1983 - 1997)

 
 
 Back to top of page
Prof. Derek CLEMENTS-CROOMEProf. Derek CLEMENTS-CROOME

BSc., MSc.,Ph.D., CEng., CPhys. Professeur of Construction Engineering

Department of Construction Management & Engineering, University of Reading, Reading RG6 6AW, UK

2000: Awarded Lifetime Membership of the International Academy of Indoor Air Sciences

Editeur et fondateur de :

International Intelligent Building Journal

1972-2000 : Auteur de livres sur l'architecture, l'environnement et l'ergonomie du travail comme facteurs de productivité :12

Dernier ouvrage : "Creating the Productive Workplace", 2000

Congrès, conférences : 105

Publications (1962 - 2000) : 224


 
Dr. V.S. STEPANOV

Deputy Director

State Scientific Center of Russian Federation (SSCRF) - Institute of Biophysics - Moscow, Russia

Expert OMS


 
Prof. Gerald J. HYLANDProf. Gerald J. HYLAND

Ph.D. in Theoretical Physics

1998-2001 - Senior Lecturer in Theoretical Physics

Department of Physics, Warwick University, Coventry, UK

2001- Associate Fellow of Warwick University, Coventry, UK

1997- Member of the Executive Board

of the International Institute of Biophysics

Neuss-Holzheim, Allemagne

1965- 91 - Travaux en Biophysique avec le Prof. Herbert Fröhlich, F.R.S.  1985 "From Theoretical Physics to Bio- logy : The Forward Path of Theory with Herbert Fröhlich"

Expert international en Biophysique des interactions des CEM non-ionisants (MW) exogènes avec l'activité endo- gène en micro-ondes cohérentes des systèmes vivants.

Consultant pour les gouvernements sur les risques potentiels de la téléphonie mobile et de ses effets non- thermiques sur la santé.

Publications internationales peer-reviewed en Bioélectromagnétisme : 15

Théories et recherches actuelles : Origine des ondes cérébrales, des émissions biophotoniques et des micro- ondes "excitations cohérentes" au niveau cellulaire; Rôle des CEM externes sur la structure du spectre des EEG; Réalisation de la biocompatibilité électromagnétique.

Expert OMS


 
Pr Reba GoodmanProf. Reba Goodman

Professeur de Pathologie Department de Pathologie

Columbia University Health Sciences

630 West, 168 Street, New York, USA

JOURNAL OF CELLULAR BlOCHEMlSTRY

VOL. 89, lssue 1, 2003, pages 48-55

"Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in Drosophlia melanogaster"

Weisbrot David1, Lin Hana2, Ye Lin1, Blank Martin3, and Reba Goodman1

1- Department of Pathology, Columbia university  Health Sciences, 630 West 168 St. NewYork 100032

2- Department of Anatony, Columbia university  Health Sciences, 630 West 168 St. NewYork 100032

3- Department of Physiology, Columbia university  Health Sciences, 630 West 168 St. NewYork 100032

 
 Dr. Jean-Luc MARANDE
Dr. Jean-Luc MARANDE

Docteur en Médecine

Spécialiste Médecine du Travail

Médecin Hospitalier

Groupe Hospitalier Cochin-Tarnier, Centre Hospitalier Universitaire, Paris, France

Congrès, conférences :10

Publications peer-reviewed : 13

1981- 97  Travaux dans le cadre du Comité d'Hygiène et Sécurité du Travail : 21

1989-95 Travaux de recherche en pharmacologie clinique sur l'hépatite A, B et C chez le personnel de santé

Travaux de recherche sur le sujet des CEM :

en 1986 : Les risques du travail sur écran de visualisation

87/88/92/94 : Radioprotection en milieu hospitalier

95 : Travail sur écran et secrétariats

95 : "Etude clinique de l'état de stress lié au travail sur écran et sa correction par une protection technique du

CEM de l'écran"

97 : Rapport : le travail sur écran - mise en place du décret n°91-451 (14 mai 1991)


 
 
Prof. Mikio MIYATAProf. Mikio MIYATA

Professeur de Médecine et Ophtalmologie

Faculté d'Ophtalmologie

1988-99  à l'Université de Médecine de Kitasato, Kanagawa, Japon

depuis 1999 à l'Environmental Medical Center, Kitasato Institute Hospital, Japon

Publications au Japon : 139

Pour son expertise sur les CEM et l'oeil :

1999 Membre du Comité de Direction des Recherches pour le gouvernement japonais sur les 700 cas simultanés de crises d'épilepsies chez des enfants causées accidentellement le 16/12/97  par un jeu vidéo Pokemon lors d'un programme national télévisé.

Publications internationales :14

o  "Experimental study on possibility of corneal injury by electromagnetic waves"  Hippokrates Verlag Stuttgart, S.Ishikawa et al; reprint p 87-99, 1995

o  "Aggravation of allergic conjunctivitis possibly due to electromagnetic waves", Current Aspects in Oph- thalmology, Elsevier Science Publishers B.V., p. 214-218, 1992


 
Dr. Marco Francisco PAYA
Dr. Marco Francisco PAYA

Docteur en Médecine

Directeur de IMI

Clinica especializada en Dolor y Equilibrio, Alicante, Espagne

Spécialiste de Médecine d'Evaluation et du Traitement de la Douleur

1986-98: Recherches indépendantes sur le thème des effets des champs électromagnétiques exogènes sur les champs endogènes de l'organisme humain.

Direction de mémoires à la Faculté de Médecine de Paris XIII, Paris, France

1999-2002: consultant indépendant et coordinateur d'études médicales de Tecnolab,

Depuis 1999 : administrateur de Comosystems S.L., Alicante, Espagne, société qui fabrique aujourd’hui les CMO

sous licence exclusive.

 
 
 

 

 CAMMAERTS Dr. Govindan DAYANITHI

Docteur en Médecine

Laboratoire de Neurophysiologie Sensorielle

U432 INSERM - 2, place Eugène Bataillo, Montpellier, France

 

 

 Marie-Claire CAMMAERTS-TRICOT

Chef de travaux  mtricot@ulb.ac.be 

Faculté des Sciences Campus du Solbosch CP160/12, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles BELGIUM                                                                                                                

 Unités de recherche / Evolution Biologique et Ecologie [Evolutionary Biology and Ecology] (EBE)      

 

                                                                                                   

Projets : Biologie des Insectes Sociaux [Biology of Social Insects] 

 Laboratoire d’éco éthologie évolutive, CP 160/12 DBO Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles 50, Av F. Roosevelt, 1050 Bruxelles.

******************

NB : Le laboratoire TECNOLAB a cessé ses activités de recherche en février 2002 et ses principaux collaborateurs sont réunis au sein de l'association CIRBE (Centre International de Recherche en Biophysique Electromagnétique)


 

cliquez pour aller à la section

Back to top of page

 
4. Congrese si publicatii stintifice despre tehnologi C.M.O 
 
 
International peer-reviewed scientific publications of experimental work on Compensatory Magnetic Oscillation [CMO] coordinated by TECNOLAB (Centre de Recherche en Biophysique Électromagnétique)
 
( CMO) Compensating Magnetic Oscillator Tecno AO [AO: Autonomous oscillators]
 
"Biological Effects of Continuous Exposure of Embryos and Young Chickens to Electro- magnetic Fields Emitted by Video Display Units"
B.J. Youbicier-Simo, F. Boudard, C. Cabaner, and M. Bastide,
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France
BIOELECTROMAGNETICS, Vol 18, Number 7, 1997, pages 514-523
 
"Electromagnetic Biocompatibility at Workplace: Protection Principles, Assessment and Tests. Results of an EMF Protective Compensation Technology in Humans and in Animals" G J. Hyland1, D. J. Clements-Croome2
1 - University of Warwick, Coventry, UK and International Institute of Biophysics, Germany
2 - University of Reading, UK
PROGRESS IN RADIATION PROTECTION (IRPA Publication Series) NON IONIZING RADIATION, NIR
99, Vol 1, 1999, pages 213-242
 
"Ocular functions during loading by visual display terminal and the effect of (CMO) Tecno AO" Yayoi Satou, Akiko Hara, Kouji Oono, Hiromi Kikuchi, Hiroe Matsuzaki, Tatsuto Namba and Mikio Mi- yata
School of Medicine Kitasato University, 1-15-1 Kitasato, Sagamihara, Kanagawa, 228-8555, Japan
JAPANESE REVIEW OF CLINICAL OPHTALMOLOGY, Vol 11, Number 93, 1999, pages 1634-1637, 32-
35
 
"Computers and Health in the Workplace"
Derek J. Clements-Croome1, John Jukes2
1 - Department of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK
2 - Jukes Association, Old Couldson, UK
HEALTHY BUILDINGS 2000: Exposure, Human Responses and Building Investigations, SYR INDOOR AIR, Vol. 1, 2000, pages 119-124
 
"Review of Studies Validating the Protective Efficacy of a New Technology* Designed to Compensate
Potential Adverse Bioeffects Caused by VDU and GSM Cell Phone Radiation" B.J. Youbicier-Simo, R. Messagier, M. Fillion-Robin,
Tecnolab Research Center, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France RADIOPROTECÇÃO (Radioprotection) The Journal of the Portuguese Society for Radiation Protection (IRPA), Vol I, Number 8 and 9, 2000-2001, pages 105-123, ISSN 874-7016
 
"Toxicologic study of electromagnetic radiation emitted by television and video display screens and cellular telephones on chickens and mice"
M.. Bastide1, B.J. Youbicier-Simo1-2, J.C. Lebecq1, J. Giaimis1
1 - Laboratory of Immunology and Parasitology, MENRT-EA 2413, College of Pharmacy, University of
Montpellier 1, France
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, Vol. 10, Number 5, 2001, pages 91-98
 
"Video screen exposure and 6-sulfatoxymelatonin urinary excretion in women"
R. Santini1, R. Messagier2 , B. Claustrat3 , M. Fillion-Robin2 , B.J. Youbicier-Simo2
1 - Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Bât. Louis Pasteur, 20 rue Albert Einstein, 69621
Villerbanne, France
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
3 - Hôpital Neuro-cardiologique, Service de radiopharmacie et de radioanalyse, Centre de Médecine
Nucléaire, 59 bd. Pinel, 69394 Lyon, France
PATHOLOGIE BIOLOGIE, Issue 51, 2003, pages 143-146
 
"Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in Drosophila mela- nogaster"
Weisbrot David1, Lin Hana2, Ye Lin1, Blank Martin3, and Reba Goodman1
1 - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West 168 St. New York 100032
2 - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West 168 St. New York 100032
3 - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West 168 St. New York 100032
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, Vol. 89, Number 1, 2003, pages 48-55 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/issuetoc?ID=104088364
 
Papers on Compensatory Magnetic Oscillation [CMO] presented during international scientific congresses                                                                                 Back to top of page
CMO Tecno AO [AO: Autonomous oscillators]
 
"Biological effects of low dose radiations from TV set on embryos and young chickens:
study of a protective material"
F. Boudard, B.J. Youbicier-Simo, J.D. Baylé, M. Bastide
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, Unit of Endocrine Neurobiology, University of Mont- pellier, France
1993 - GIRI (Montpellier, France), pages 15-16, 71-72
 
"The biological effects of low doses of television emitted radiation in chick embryos and young chickens: a study of (CMO)  Tecno AO protective equipment"
M.. Bastide, B. J. Youbicier-Simo, J. D Bayle
1994 - WWDU Work With Display Units (Milano, Italy), Annexe 1-8
 
"Protective effect of Tecno AO (CMO)  antenna against VDU EMFs as stress factor"
M. Fillion-Robin1, J.L. Marande2, C. Limoni3
1 - Tecnosphere Research Centre 71150 Sampigny, France
2 - Occupational Health Medicine, Cochin Hospital, Paris, France
3 - SSQEA Ticino, 6830 Chiasso, Switzerland
1996 - MAGNETOTHERAPY (Royal Society of Medicine, London), pages 195-203
 
"Bioeffets of continuous exposure of embryos and young chickens to ELF displayed by desk computers: protective effects of Tecno AO antenna"
B.J. Youbicier-Simo, F. Boudard, C. Cabaner, M. Bastide,
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France
1996 - EBEA European BioElectromagnetics Association (Nancy, France), pages 70, 144
 
"Improvement of psychotechnical performances and stress resistance after modulation of the VDT radiation by an oscillating magnetic field"
M. Fillion-Robin1, J.L. Marande2, C. Limoni3
1 - Tecnosphere Research Centre 71150 Sampigny, France
2 - Occupational Health Medicine, Cochin Hospital, Paris, France
3 - SSQEA Ticino, 6830 Chiasso, Switzerland
1996 - MAGNETOTHERAPY (Royal Society of Medicine, London), pages 195-203
 
"Physical constraints specifying primary mechanisms whereby Tecno AO and superweak
EMFs affect biological systems"
V.N. Binhi1, M. Fillion-Robin2 and G. Picard3
1 - International Institute of Theoretical and Applied Physics RANS, Russia
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
3 - Department of Analytical Chemistry, Turin University, 10125 Turin, Italy
1998 - BEMS (St.Pete Beach, Florida, USA), pages 30, 100-104, 138-139
 
"Mortality of chickens embryos exposed to EMFs from mobile phones"
"Damage of chickens embryos by EMFs from mobile  phones: protection by a compensa- tion antenna"
B.J. Youbicier-Simo, J.C. Lebecq and M. Bastide
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France
1998 - BEMS (St. Pete Beach, Florida, USA), pages 30, 100-104, 138-139
 
"kT Problem in Magnetobiology: The Present State of the Art and Perspectives of the So- lution"
V.N. Binhi - General Physic Institute RAS, Institute of Cell Biophysics RAS, Moscow, Russia
1999 – ELECTROMAGNETICS AND HUMAN HEALTH (Moscow, Russia), pages 250-251
 
"Tecno AO (CMO)  Technology: Biological Effects of EM and Torsion Fields"
M. Fillion-Robin1, A.E. Akimov2, V.N. Binhi2
1 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
2 - International Institute of Theoretical and Applied Physics RANS, Russia
1999, PIERS Progress In Electromagnetics Research Symposium (Taipei, Taiwan), page 441
 
"Cortisol variations observed in mice placed in front of colour TV screen: a feed back con- trol"
"Haematological effects of low doses of television emitted-radiation in mice: a parallel study with a protective equipment"
L. Bonhomme-Faivre1, R. Santini2, S. Marion3, E. Bizi1, H. Auclair3, L. Bottius1, S. Orbach-Arbouys1, N.L. Bui2
1 - Service de Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie
2 - Laboratoire d'Hématologie, Hôpital Paul Brousse (Paris)
3 - Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Laboratoire de Biochimie-Pharmacologie (Lyon- France)
1999 - BEMS - Bioelectomagnetics Society, Long Beach, California, USA, pages 41, 92
 
"Electromagnetic Biocompatibility at Workplace: Protection Principles, Assessment and Tests. Results of an EMF Protective Compensation Technology in Humans and in Animals" G J. Hyland1, D.J. Clements-Croome2
1 - University of Warwick, Coventry, UK
1 - International Institute of Biophysics, Germany
2 - University of Reading, UK
Progress in Radiation Protection (Publication Series), 1999 – NIR Non Ionizing Radiation (IRPA) (Co- logne, Germany), pages 213-242
 
"Mortality of chicken embryos continuously exposed under GSM cell phone and validation of the effectiveness of a protective device"
"Interference from GSM cell phone with the production of stress hormones in healthy and
Lewis Lung carcinoma-bearing mice: Effectiveness of a protective device."
B.J. Youbicier, B. Lebecq and M. Bastide
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France
2000 -INTERNATIONAL CONFERENCE ON CELL TOWER SITING, (Salzburg, Austria), pages 233-235
 
"Cortisol alterations observed in mice placed in front of colour TV screen: a parallel study with protective equipment"
L. Bonhomme-Faivre1, R. Santini2, S. Orbach-Arbouys1.
1 - Service Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie, Hopîtal Paul-Brousse, 14 Avenue Paul Vaillant
Couturier-94800-Villejuif, France
2 - Institut National des Sciences Appliquées, Laboratoire de Biochimie-Pharmacologie, 20 Av. Albert
Einstein, 69621 Villeurbanne, France
2000 - BEMS Bioelectromagnetics Society (Munich, Germany), pages 250-251
 
"Computers and Health in the Workplace"
Derek J. Clements-Croome1, John Jukes2
1 - Department of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK
2 - Jukes Association, Old Couldson, UK
2000 – HEALTHY BUILDINGS 2000: Exposure, Human Responses and Building Investigations. Pro- ceedings, Vol. 1, pages 119-124
 
"Sensivity of chicken embryos to portable computer radiation (LCD*) and protective ef- fectiveness validation of a compensation magnetic oscillator**"
* Liquid Crystal Display ** CMO technology
This study was conducted at the University of Montpellier (France) under the scientific and technical research agreement N° 98018 between the University of Montpellier and Tecnolab.  Back to top of page
B. J Youbicier-Simo
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France
 
  Magnetobiology (V.BINHI) Dedicate

Coş  

Nici un produs

0,00 RON Livrare
0,00 RON Total

View cart Continue to checkout

Contactați-ne

PayPal